Hỗ trợ trực tuyến


Hotline: 0834 888 998


Hotline: 091 804 9988

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU KHOẢN VỀ THỎA THUẬN SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG


21-09-2013

CÔNG TY HONDA VIỆT NAM một công ty thành lập theo pháp luật Việt Nam theo Giấy phép đầu tư số 1521/GP do Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 22 tháng 3 năm 1996, có trụ sở đăng ký tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và có các chi tiết khác như được mô tả về tại mục có tiêu đề "Loại Hình Tổ Chức” trong Phụ Lục 2 (Phụ Lục về Các Chủ Sở Hữu và và Đội Ngũ Cán Bộ) (sau đây gọi là Nhà Phân Phối).

Những quy định của pháp luật bảo vệ việc sử dụng và tiết lộ thông tin của người tiêu dùng. Theo đó, Nhà Phân Phối sẽ không được thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng mà không có sự thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc đọc và ký xác nhận đồng ý với các điều khoản dưới đây, Khách Hàng đã cho phép Nhà Phân Phối được thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng phù hợp với mục đích mà Khách Hàng đã được thông báo trước.

1.      Mục đích của việc thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng
- Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của công ty Honda Việt Nam
- Giải đáp thắc mắc của Khách Hàng
- Cung cấp cho Khách Hàng thông tin về các sản phẩm mới nhất
- Xem xét và nâng cấp nội dung và chất lượng dịch vụ sau bán hàng
- Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của công ty


2.      Chuyển giao cho bên thứ ba

Nhà Phân Phối được phép chuyển giao thông tin của Khách Hàng cho bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn bởi Công ty Honda Việt Nam và các công ty khác trong cùng tập đoàn Honda. Việc chuyển giao thông tin tới các công ty khác trong cùng tập đoàn Honda được thực hiện thông qua Công ty Honda Việt Nam.
Bên thứ ba chỉ được phép sử dụng thông tin của Khách Hàng phù hợp với những mục đích được nêu tại mục 1. Trừ khi Nhà Phân Phối thông báo cho Khách Hàng biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà Nhà Phân Phối đã cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp Nhà Phân Phối.

3.      Cam kết của Nhà Phân Phối về Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin
- Nhà Phân Phối sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ người nào khác trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
- Nhà Phân Phối bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng;
- Nhà Phân Phối sẽ thiết lập biện pháp để Khách Hàng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác.Với sự chứng kiến tại đây, Khách Hàng đã hiểu rõ Điều khoản về Thỏa thuận sử dụng thông tin và ký xác nhận đồng ý cho phép Nhà Phân Phối thực hiện các điều khoản và điều kiện nêu trên.